Сви кандидати који су положили практични и теоријски испит постају НОСИОЦИ ЗВАЊА ИНСТРУКТОРА СКИЈАЊА / СНОУБОРДА одговарајућег нивоа у систему ИСИА међународне организације и стичу право на статус пуноправног члана УДРУЖЕЊА ИНСТРУКТОРА СКИЈАЊА СРБИЈЕ (УИСС).

 

НАПОМЕНЕ:

* Звање једном стечено се не може одузети инструктору

* Сваке две године носиоци звања имају обавезу овере звања како би стекли право на лиценцу (маркицу) за период од наредне две године

* Овера звања се обавља на Семинарима за оверу или похађањем Семинара за стицање звања (без обзира да ли инструктор положи за више звање или не, сматра се да је оверио звање које поседује)

* Лиценца (маркица) важи за једну календарску годину и инструктор да би имао право да је преузме мора имати оверено звање које поседује. Цене маркице за годину дана су за ниво I и II - 20ЕУР а за ниво III - 25ЕУР

* Носиоци звања имају право да буду чланови УИСС, али нису у обавези. Годишља чланарина износи 10ЕУР, тиме се стиче право учествовања у раду и додлучивању у оквиру УИСС.

* Уколико инструктор није члан УИСС то није сметња да оствари своје право на лиценцу (маркицу) уз поштовање предвиђених услова за то.

 

За издавање чланске картице и лиценце (маркице) потребно је:

1. послати скенирану фотографију пасошког формата на е-mail Удружења: uiss_srb@yahoo.com

2. попунити и потписати приступницу << образац приступнице >> коју треба предати при преузимању чланске картице или раније послати поштом или доставити на неки други начин (за детаље позовите 064 229 82 78)

3. уплатити годишњу чланарину (10ЕУР) у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС, на рачун: 160-108035-48 Banca Intesa. За кандидате који полажу за 2 или 3 степен потребно је да измире дуговања у складу са Статутом, уколико постоје.

САЧУВАЈТЕ ОВЕРЕНИ ПРИМЕРАК УПЛАТНИЦЕ!

 

4. уплатити годишњу накнаду за лиценцу и то за ниво I или II (20ЕУР), ниво III (25ЕУР)  у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС,  на рачун: 160-108035-48 Banca Intesa

САЧУВАЈТЕ ОВЕРЕНИ ПРИМЕРАК УПЛАТНИЦЕ!

ДОБРОДОШЛИ У УИСС!

 

Како постати Инструктор (скијања или snowboard-а)

Обука за стицање звања инструктора скијања и snowboard-а одржава се у организацији УДРУЖЕЊЕ ИНСТРУКТОРА СКИЈАЊА СРБИЈЕ (УИСС) на Семинарима за стицање звања за послове у обуци скијања и snowboard. УИСС је члан Међународне асоцијације професионалних инструктора скијања и сноуборда - ИСИА и спроводи процес стстручног оспособљавања у складу са домаћим законодавством и стандардима ИСИА асоцијације, а на основу Решења Министарства омладине и спорта бр. 66-00-935/2009-03.

Према важећој номенклатури спортских занимања и звања УИСС врши стручно оспособљавање за:

Занимање: СПОРТСКИ ИНСТРУКТОР

Звања:

1.* Спортски инструктор-демонстратор скијања и сноуборда - минимум 60 часова обуке (за овај ниво оспособљености није дозвољен самосталан рад, већ рад по надзором)

2. Спортски инструктор скијања и сноуборда - минимум 120 часова обуке (у оквиру овог нивоа УИСС врши стручно оспособљавање за степен 1 и 2)

3. Инструктор спортско-рекреативних активности скијања и сноуборда - минимум 240 часова обуке ( у оквиру овог нивоа УИСС врши стручно оспособљавање за степен 3 и 4)

*Будући да за ниво стручне оспособљености под 1. у пракси не постоји потреба, систем стручног оспособљавања УИСС-а практично почиње са нивоом стручне оспособљености под 2.

Пошто су Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, звања разврстана у нивое према броју часова обуке, први степено обуке на УИСС Семинарима  испуњавају законски услов за други ниво звања према поменутом Правилнику о номенклатури спортских занимања и звања.

 

Пут до добијања звања инструктора тече на следећи начин:

УЧЕШЋЕ НА УИСС СЕМИНАРУ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА

- За добијање звања на УИСС Семинару потребно је минимум ССС и 17 год. старости.

- Семинари се састоје из практичног и теоријског дела и припадајућим испитима за проверу знања.

- Практични део Семинара се одвија најчешће крајем зимске сезоне (друга половина марта месеца) али термин зависи од снежних услова.

- Теоријски део се одвија у периоду пред зимску сезону (Октобар-Новембар)

 

ПРАКТИЧНИ ДЕО

- Практични део УИСС Семинара (94 часова обуке за степене 1-3 и 119 часова обуке за степен  4)

- Практични део Семинара се завршава практичним испитом. За степен 1 потребно је положити испит са најмање оценом 6, за степен 2 најмање оценом 7 а за остале нивое најмање оценом 9.

 

ТЕОРИЈСКИ ДЕО

- Одржава се по принципу блок наставе (48 часова за степене 1-3 и 57 часова за степен 4)

- Теоријски испит се полаже након одржаних предавања. За степен 1 потребно је положити испит са најмање оценом 6, за степен 2 најмање оценом 7 а за остале нивое најмање оценом 9.

КОНАЧНА ОЦЕНА ПРЕДСТАВЉА ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ ПРАКТИЧНОГ И ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА

 

                     ЗВАЊЕ                                   -    ЧАСОВА ОБУКЕ    -    ЛИЦЕНЦА   

1. Инструктор скијања/сноуборда степен 1    -            142                -    УИСС I

2. Инструктор скијања/сноуборда степен 2    -            285                -    УИСС II

3. Инструктор скијања/сноуборда степен 3    -            428                -    ИСИА маркица - међународна лиценца

4. Инструктор скијања/сноуборда степен 4    -            601                -    ИСИА картица - међународна лиценца

 

ИСИА лиценца је лиценца Међународне организације професионалних инструкотора скијања и омогућава рад свуда у свету.

Степени се стичу од првог па на даље. Директно на степен 2 могу ићи само кандидати који имају мање од 100 ФИС бодова.

Осим поменутих Семинара УИСС организује и Семинаре за Оцењиваче.

 

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ !!!